Harjoittelumahdollisuudet kiinnostavat opiskelijoita paljon, mikä näkyy myös Tuudon työpaikkailmoitusten klikkimäärissä. Eikä ihme, sillä harjoittelut parhaimmillaan toimivat lähtölaukauksena urakehitykselle, kun harjoittelija pääsee kerryttämään äärimmäisen arvokasta työkokemusta ja kasvattamaan ammatillista itseluottamusta. Opiskelijat ovat innoissaan harjoittelumahdollisuuksista, mutta miten työnantaja hyötyy harjoittelun tarjoamisesta?

Ensinnäkin harjoittelijoiden rekrytoiminen voi auttaa parantamaan ja ylläpitämään hyvää työnantajamielikuvaa etenkin nuorten ammattilaisten keskuudessa. Opiskelijat tutustuvat työnantajaan paremmin jo opintojen aikana, kun he kuulevat mielenkiintoisista harjoittelumahdollisuuksista yrityksessä ja päätyvät ehkä jopa hakemaan työpaikkaa. Harjoittelujakson päätteeksi saatatte saada pitkäaikaisen ja sitoutuneen työntekijän. 

Harjoittelijan rekrytoiminen – mistä lähdetään liikkeelle?

Ihan ensimmäiseksi: aloita rekrytointiprosessi ajoissa! Varmista, että teillä on tarpeeksi aikaa tutustua ehdokkaisiin ja kommunikoida hakijoille rekrytoinnin etenemisestä. 

Kun suunnittelet harjoittelijan rekrytointia, määrittele mahdollisimman tarkasti teidän omat odotuksenne harjoittelun suhteen. Näiden pohjalta on helpompi määritellä harjoittelijan rooli, työnkuva ja vastuualueet. Muista kuitenkin jättää tilaa uuden oppimiselle, eli työpäiviä ei kannata tunkea liian täyteen tehtävää. 

Harjoittelupaikkailmoituksessa tulisi olla selkeä kuvaus harjoittelun sisällöstä ja vaatimuksista. Ei siis riitä, että kuvauksessa mainitaan vain ”harjoittelu”. Työnkuvan ei kuitenkaan tarvitse olla kiveen kirjoitettu, vaan sisältöä ja työtehtäviä voidaan muokata hakijan omien kiinnostustenkohteiden mukaan. Hyvässä harjoittelupaikkailmoituksessa näkyy erityisesti se, miten harjoittelija hyötyy kokemuksesta ja miten se auttaa heitä etenemään urallaan. 

Aivan kuten työpaikkailmoituksessa, myös harjoittelupaikkailmoituksessa tulee olla kaikki perustiedot esillä. Työnhakijaa kiinnostaa tietää, milloin harjoittelu järjestetään, onko aikataulussa joustoa, missä työpaikka sijaitsee, onko etätyö mahdollista ja onko työ kokoaikaista vai osa-aikaista. Totta kai hyvässä harjoittelupaikkailmoituksessa kerrotaan myös selkeästi, miten työpaikkaa haetaan ja mistä hakija voi kysyä lisätietoja.

Miten harjoittelijan rekrytoiminen eroaa tavallisen työntekijän palkkaamisesta?

Harjoittelun tarkoituksena ei ole palkata uutta työntekijää pienemmällä palkalla eikä työharjoittelija saisi korvata vakituista henkilökuntaa. Koska opiskelija ei ole ehtinyt kerryttää vuosien kokemusta ja osaamista, harjoittelijan rekrytointipäätökseen vaikuttaa enemmän potentiaali, asenne ja motivaatio työtä kohtaan. 

Harjoittelu on usein nuoren ensimmäisiä kosketuksia työelämään omalla alalla, joten työnantajan täytyy huolehtia riittävästä ohjauksesta. Tarjoa koulutusta ja henkilökohtaista mentorointia, sillä harjoittelija tulee ensisijaisesti oppimaan ja kehittymään.

Tarvitseeko harjoittelijalle maksaa palkkaa?

Palkattomien harjoitteluiden eettisyydestä on ollut paljon puhetta viime vuosina. Työharjoittelun ohjaukseen ja harjoittelijan kouluttamiseen menee resursseja, minkä vuoksi korvaus on pääsääntöisesti pienempi kuin vakituisella työntekijällä. Kuitenkin myös harjoittelija ansaitsee tekemästään työstä kohtuullisen korvauksen – pelkällä työkokemuksella ei nimittäin makseta vuokria ja osteta ruokaa pöytään. 

Korvauksen suuruuteen vaikuttaa mahdollinen työehtosopimus, työtehtävien luonne ja vastuu. Yleensä työharjoittelijan työtehtävät vastaavat vakituisen työntekijän työnkuvia, mikä on riittävä peruste palkalliselle harjoittelulle. Korkeakouluharjoittelusta tulisi saada vähintään työssäoloehdon täyttävää palkkaa, joka vuonna 2023 on 1331 euroa kuukaudessa. Kannattaa kuitenkin suhteuttaa harjoitteluajan palkka työn vaatimustasoon. Jos esimerkiksi vaaditte harjoittelijalta jo jonkinlaista työkokemusta, tulisi palkan olla sen mukainen.  

Harjoittelun palkkahaitari olisi hyvä tuoda esiin jo työpaikkailmoituksessa. Ilmoitathan myös, jos korkeakoulun harjoittelutuki on tärkeää työn saamisen kannalta.

Missä niitä opiskelijoita sitten kannattaa lähestyä? Yksi hyvä kanava tähän on Tuudo, joka tavoittaa yli 165 000 korkeakouluopiskelijaa joka kuukausi. Ota yhteyttä niin autamme teidät alkuun!