Toteutamme vuosittain Tuudon käyttäjille kyselyn, jolla kartoitamme opiskelijoiden yleistä tyytyväisyyttä Tuudoon. Palaute auttaa meitä kehittämään sovellusta ja tarjoamaan entistä enemmän hyötyä käyttäjille. Tällä kertaa kysely toteutettiin vuoden 2022 ja 2023 vaihteessa ja kyselyyn vastasi yhteensä 11 260 opiskelijaa ympäri Suomen. Keräsimme palautetta sekä korkeakouluopiskelijoilta että toiselta asteelta. 

Käyttäjäkyselyn tulokset kertovat, että opiskelijat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä Tuudoon, ja suurin osa suosittelisi Tuudon käyttöä myös kaverilleen. Tuudon suositteluindeksi, eli NPS luku on toisella asteella +45 ja korkea-asteella jopa +60, jota voi pitää erinomaisena tuloksena. 

Tuudo on osa opiskelijoiden jokapäiväistä arkea

Kysyimme opiskelijoilta, kuinka usein he käyttävät Tuudoa ja saimme selville, että reilu enemmistö käyttää Tuudoa vähintään kerran päivässä. Korkeakouluopiskelijoista lähes 30 % vastasi käyttävänsä Tuudoa 2-3 kertaa päivässä ja 14 % yli kolme kertaa päivän aikana. 

Tuudon monipuolisista palveluista korkeakouluopiskelijat käyttävät selkeästi eniten lukujärjestystä. Lukujärjestys arvioitiin myös kaikkein hyödyllisimmäksi palveluksi Tuudossa, sillä asteikolla 1-5 lukujärjestys sai arvosanan 4,66. Lisäksi opiskelijat hyödyntävät Tuudoa ahkerasti opintosuoritusten ja opiskelijaravintoloiden ruokalistojen tarkasteluun. Kyselyssä nousivat esiin myös kirjastopalvelut, opiskelijatunniste, kurssipalautteen antaminen sekä opiskelijan edut, jotka kaikki arvioitiin todella hyödyllisiksi ominaisuuksiksi. Lisäksi työ- ja harjoittelupaikat kiinnostivat monia vastaajia. 

Toisella asteella palvelukokonaisuus on hieman erilainen kuin korkea-asteella, eikä kaikkia samoja palveluita ole tarjolla jokaisessa oppilaitoksessa. Toisen asteen tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi palveluksi nousee opiskelijatunniste sekä ruokalistat, joita opiskelijat käyttävät myös selkeästi eniten. Lue lisää Tuudon käyttöönotosta toisen asteen oppilaitoksissa Tampereella.

Tuudon avulla opiskelijat säästävät aikaa ja vaivaa

Tuudon ensisijainen tavoite on helpottaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden arkea. Kun opiskelijalle tärkeimmät palvelut löytyvät samasta paikasta, opiskelijan ei tarvitse erikseen kirjautua useaan eri paikkaan ja näin ollen he voivat säästää runsaasti aikaa ja vaivaa. Lisäksi Tuudo kulkee helposti mukana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä ja on nopeasti saatavilla puhelimessa.

Kysyimme opiskelijoilta, kuinka paljon he kokevat säästävänsä aikaa käyttämällä Tuudoa. Oli ilo huomata, että lähes kaikki kyselyyn vastanneista kokevat säästävänsä päivittäin vähintään 5 minuuttia Tuudon avulla. 

Kyselyyn osallistuneista korkeakouluopiskelijoista 35 % kokee säästävänsä 5 minuuttia päivässä kun 30 % taas kokee säästävänsä 10 minuuttia päivässä käyttämällä Tuudoa. Yli 30 % vastanneista koki säästävänsä päivässä jopa 15 minuuttia tai enemmän Tuudon avulla, mikä on todella suuri määrä.

”Tuudoa suosittelisin jokaiselle opiskelijalle!”

Saimme paljon kiitosta siitä, että Tuudo tuo aitoa hyötyä opiskelijan arkeen. Se, että palvelut löytyvät samasta paikasta helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitamista huomattavasti. Sovelluksen nopeus ja helppokäyttöisyys nousi esiin useamman kerran ja moni pitää Tuudoa todellisena opiskeluarjen pelastajana.

”Tuudo on ollut todella hyödyllinen ja siitä on ollut apua kouluarjessa. On helpompaa, että nyt moni asia on samassa paikassa eikä tarvitse katsoa monesta paikkaa.”

”Hyvä sovellus, helppo ottaa käyttöön ja säästää aikaa ja vaivaa arjessa! Iso peukku!”  

”Tuudo on kokonaisuudessaan onnistunut, helppokäyttöinen ja arkea nopeuttava.”

”En pärjäsi päivääkään ilman Tuudoa.”

Suuri kiitos kaikille käyttäjäkyselyyn vastanneille! Kaikki kommentit ja kehitysehdotukset ovat äärettömän arvokkaita, kun kehitämme Tuudon ominaisuuksia ja palveluja eteenpäin.

Jo yli 30 oppilaitosta on valinnut Tuudon kumppanikseen. Lue lisää Tuudon hyödyistä oppilaitoksille.