Opiskelijat törmäävät työnantajiin jatkuvasti sosiaalisessa mediassa, luennoilla, opiskelijatapahtumissa ja rekrytointimessuilla. Näiden kohtaamisten myötä opiskelijoille muodostuu työnantajakuva, joka vaikuttaa työnhakupäätöksiin opintojen aikana ja valmistumisen hetkellä. Myös kohtaamisten puute vaikuttaa siihen, millainen työnantajakuva opiskelijoille muodostuu, joten näiden toimenpiteiden tärkeyttä ei kannata väheksyä. Näillä vinkeillä voit lähteä rakentamaan houkuttelevaa työnantajakuvaa opiskelijoiden silmissä:

1. Ole läsnä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median kanavat ovat usein ensimmäisiä paikkoja, joista potentiaaliset työnhakijat etsivät lisätietoa organisaatiosta. Totta kai kotisivut ovat tärkeät, mutta somen kautta saadaan vielä ajankohtaisempaa tietoa siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja nähdään ehkä vähän paremmin kulissien taakse. Opiskelijoita kiinnostaa, millainen organisaatiokulttuuri ja työyhteisö heitä odottaa. 

LinkedIn on usein se pääasiallinen kanava työnantajaviestinnälle, mutta silmät kannattaa avata myös muille mahdollisuuksille. Jos työnantaja tulee vastaan useissa eri kanavissa, se jää todennäköisemmin myös mieleen. Instagram on toinen yleinen kanava ja yhä enemmän yrityksiä näkyy myös TikTokissa.   

2. Korosta urakehitysmahdollisuuksia

Opiskelijat ja vasta valmistuneet etsivät työnantajia, jotka tarjoavat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Näin ollen opiskelijoita kiinnostaa tietää, miten yritys tukee työntekijöiden oppimista ja ammatillista kehitystä. Korostamalla kouluttautumismahdollisuuksia yritys voi osoittaa, että on valmis investoimaan työntekijöihinsä pitkällä aikavälillä, mikä lisää luottamusta ja kiinnostusta organisaatiota kohtaan.

3. Osallista työntekijät

Yritys voi kehua itseään loputtomasti, mutta uskottavuus paranee huomattavasti, kun väitteiden taakse saadaan oikeita ihmisiä. Kun myös työntekijät sitoutuvat työnantajabrändäykseen, organisaatiosta tulee aidompi ja persoonallisempi vaikutelma. 

Opiskelijoita kiinnostaa tietää, mitä työhön konkreettisesti kuuluu ja millaisia työtehtäviä he pääsisivät tekemään. Kukapa muu tästä osaisi kertoa paremmin kuin itse kokemusasiantuntijat. Työntekijät voivat kertoa esimerkiksi omasta urakehityksestään organisaatiossa, sillä uratarinat toimivat usein inspiraationa opiskelijoille.

4. Osallistu opiskelijoiden uratapahtumiin

Korkeakouluissa järjestetään jatkuvasti erilaisia uratapahtumia ja rekrytointimessuja opiskelijoille. Nämä tapahtumat ovat erinomaisia paikkoja tavata opiskelijoita ja vastata heidän kysymyksiinsä. Jos opiskelija on päässyt tapaamaan yrityksen edustajia jossain, hänellä on aivan erilainen tarttumapinta yritykseen verrattuna siihen, että hän on vain nähnyt avoimen työpaikkailmoituksen jossain. Kohtaamisten ja vuorovaikutuksen kautta opiskelijan työnantajakuva vahvistuu ja hän osaa arvioida, miten hyvin hän itse sopisi työympäristöön.

Fyysisten uratapahtumien lisäksi on olemassa myös digitaalisia rekrytointitapahtumia, joissa on mahdollista rakentaa positiivista työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa pienemmillä resursseilla. Tuudon rekrymessut tapahtuvat 100 % digitaalisesti opiskelijoiden puhelimissa, joten osallistuminen on äärimmäisen helppoa. Vaikka fyysistä kontaktia ei näillä messuilla tulekaan, opiskelijoita pääsee tapaamaan etäyhteyksin pikahaastatteluissa ja webinaarissa. Lue lisää rekrymessuista täältä.

5. Tee yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa

Tie opiskelijoiden luo kulkee usein tiedekunnan tai opiskelijajärjestön kautta. Opintoihin kuuluu usein vierailijaluentoja, joissa yritysten edustajat pääsevät antamaan oikeita työelämän esimerkkejä liittyen kurssin aiheeseen. Vierailijaluennot ovat hyödyllisiä opiskelijoille, sillä he tutustuvat sitä kautta uusiin yrityksiin ja saavat ideoita omaan urakehitykseen. 

Joillain kursseilla voidaan mennä vielä astetta syvemmälle, ja yritys voi antaa opiskelijoille jonkun projektin työstettäväksi. Erilaiset projektit jäävät hyvin mieleen ja niiden kautta opiskelija saa jo pienen maistiaisen organisaatiosta työnantajana. 

Oppilaitoksen lisäksi opiskelijajärjestöt tekevät aktiivisesti yhteistyötä työnantajien kanssa. Työnantajat voivat osallistua opiskelijoiden tapahtumiin ja tulla kertomaan työmahdollisuuksista paikan päälle. Toinen tapa on kutsua opiskelijat yritykseen vierailulle. Tämä voi olla erittäin tehokas tapa tehdä vaikutus opiskelijoihin ja rakentaa positiivista työnantajakuvaa. Yritysvierailulla opiskelijat näkevät konkreettisesti, millainen työympäristö ja työyhteisö heitä oikein odottaa. 

6. Varmista, että työnantajakuva on todenmukainen

Avoimuus ja rehellisyys ovat avainasemassa positiivisen työnantajamielikuvan rakentamisessa. Työnantajaviestinnässä tulee muistaa, että lupaukset eivät ole vain sanan helinää vaan niiden tulee oikeasti toteutua. Tarinat ja kokemukset leviävät suhteellisen nopeasti, sillä opiskelijat kertovat kyllä eteenpäin, jos esimerkiksi kesätyö ei vastannut lainkaan odotuksia. 

Rehellinen ja avoin viestintä auttaa yrityksiä löytämään juuri ne oikeat työntekijät, jotka sopivat organisaatiokulttuuriin ja työyhteisöön parhaiten. Ei siis kannata sokeasti lähteä tavoittelemaan mahdollisimman suurta hakijamäärää, sillä se ei välttämättä ole paras mittari työnantajabrändin arvioimisessa. Valtava määrä hakijoita voi vaikuttaa jopa negatiivisesti työnantajakuvaan, jos työnantaja ei pysty varmistamaan positiivista hakijakokemusta kaikille hakijoille.  

Hakijakokemukseen onkin syytä panostaa. Etenkin nyt, kun on paljon työnhakijoita liikkeellä, tulisi hakijakokemukselle antaa erityistä huomiota. Epäjärjestelmällisyys, huono viestintä ja epäasiallinen käytös rekrytointiprosessin aikana voi aiheuttaa särön työnantajakuvaan, jota on hankalaa jälkikäteen korjata. 

Tuudo on opiskelijoiden luottosovellus, jota käyttää n. 200 000 opiskelijaa joka kuukausi. Tuudo toimii paitsi opiskeluarjen helpottajana myös polkuna työelämään. Jos siis haluat tavoittaa opiskelijat helposti ja nopeasti, Tuudo voi olla sinulle oikea kumppani. Lue lisää rekrytoinnista Tuudossa ja ota yhteyttä!