Opintoihin saattaa aika ajoin liittyä esseen kirjoittamista joko kotitehtävänä tai kokeen osana. Voi hyvinkin olla, että tiedät esseen aiheesta paljonkin, mutta esseen oikeaoppinen rakentaminen on aiheen tuntemuksen lisäksi yhtä tärkeää.

1. Varmista, että ymmärrät

Onko esseen aihe annettu valmiina vai saatko valita sen itse? Jos aihe tai jopa otsikko on annettu, varmista, että ymmärrät sen oikeasti. Tyypillinen virhe esseen laatimisessa on kirjoittaa hieman aiheen vierestä. Keskittymällä annettuun aiheeseen perusteellisesti varmistat, että kirjoitat esseen oikeasta näkökulmasta.

Jos aihetta tai otsikkoa ei ole annettu valmiina, vaan saat keksiä sen itse, tee rajaus tarkasti. Älä valitse esseen aiheeksi liian laajaa näkökulmaa; sen läpikäyminen yhdessä esseessä voi osoittautua mahdottomaksi. Valitse näkökulmasi siis tarkasti ja varmista, että esseesi käsittelee valitsemaasi aihetta, eikä asioita sen ympäriltä.

2. Päätä teesi ja kirjoita sitä kohti

Teesi tarkoittaa esseesi pääväittämää. Hyvä teesi on selkeä sinulle sekä lukijalle, ja esseesi tärkein tehtävä on argumentoida valitsemasi teesin puolesta.

Jos esseen aihe on annettu sinulle valmiiksi, voit löytää sitä hetken tarkastelemalla teesisi. Myös otsikko voi tarjota suoran vihjeen teesistä. Jos saat päättää aiheen itse, kannattaa käyttää hetki aikaa pääväittämän valintaan ja pitää kirjoittaessa huolta, että kirjoitat varmasti sitä kohti.

Jos huomaat esseen lopussa, ettet yltänytkään pääväittämääsi tai jos jopa päädyit vastustamaan sitä, voit tehtävänannosta riippuen joko vaihtaa teesisi ja sitä kautta otsikkosi vastaamaan suoremmin kirjoittamaasi tekstiä, tai sitten voit joutua kirjoittamaan osan esseestäsi uudelleen.

3. Pidä mielessä hyvän esseen rakenne

Essee ei ole tajunnanvirtaa vaan selkeästi eri osista rakennettu looginen kokonaisuus, jonka tehtävä on todentaa valitsemasi teesi. Hyvin rakennettu essee koostuu aiheen esittelystä eli johdannosta, aiheen varsinaisesta analyysi- ja käsittelyosasta sekä loppuun tulevasta yhteenveto ja pohdinta -osuudesta.

Esseen aloituksen tulisi olla mielenkiintoa herättelevä melko napakka osuus, joka esittelee aiheen, tarjoaa hieman kontekstia tekstille ja määrittää myös teesin. Hyvä aloitus on yleensä yksi esseen tärkeimmistä osista.

Analyysi- ja käsittelyosio on esseen pisin. Kappaleita ei kuitenkaan kannata kirjoittaa harkitsemattomasti, vaan jokaisen niistä tulisi sisältää vain teesisi kannalta oleellista tietoa ja liittyä toisiinsa loogisesti. Käsittelyosioon kannattaa sisällyttää esimerkkejä ja tarpeellisia lähdeviitteitä. Voit myös esitellä teesillesi vastakkaisia mielipiteitä ja argumentoida, miksi sinun näkökulmasi on niitä parempi.

Yhteenvedossa on tarkoitus kiteyttää esseen käsittelyosion aiheet ja sitoa ne valittuun teesiin, joka olisi hyvä pystyä sanoittamaan vielä kerran uudella tavalla. Esseeseen ei kannata tuoda lopussa enää uusia näkökulmia tai lähteitä, vaan niiden on syytä olla mukana käsittelyosiossa.

Vahva lopetus on vähintään yhtä tärkeä kuin kiinnostava aloitus; on oleellista jättää lukijalle tunne ratkaisun saamisesta. Lopetus on myös viimeinen mahdollisuutesi tehdä lukijaan vaikutus, joten panosta siihen.

4. Älä plagioi – edes vahingossa

Kiireessä voi tulla houkutus kopioida suoraan netistä tai kirjasta virke tai pari esseetä piristämään. Kannattaa kuitenkin aina kirjoittaa opitut asiat omin sanoin esseeseen tai sitten merkitä ne reilusti lähdeviittauksiksi. Oppilaitoksilla voi olla käytössä ohjelmia, jotka huomaavat esseistä plagioidun tekstin määrän, ja kiinni jääminen voi vaikuttaa negatiivisesti työsi arvosanaan.

Paneudu syvällisesti sinulle annettuihin lähdeviiteohjeisiin. Joillakin opiskelualoilla voi olla eri ohjeet kuin toisilla. Verkkolähteet ja kirjat merkitään yleensä eri tavoin lähdeluetteloon. Ohjeisiin kannattaa paneutua senkin vuoksi, ettei päädy vahingossa plagioimaan osaa esseestä.

Jos tehtävänannossa ei ole erikseen luvattu käyttää tekoälyä, on tekoälyn tuottaman tekstin käyttäminen esseessä myös plagiointia. Tekoälyn tuottama teksti on mahdollista havaita esseistä erilaisilla työkaluilla.

Tuudon mobiilisovelluksen avulla saat tukea opintoarkeesi. Tuudosta voit löytää myös muita lisävinkkejä, kuten apua työnhakuun Työ ja harjoittelu -osiosta. Lataa Tuudo täältä.