Työnhakijat varautuvat yleensä hyvin työhaastatteluihin ja ovat miettineet etukäteen vastauksia yleisimpiin haastattelukysymyksiin. Työnhakijat harjoittelevat valmiiksi hissipuheet, miettivät omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä tutustuvat kyseiseen yritykseen perusteellisesti ennen työhaastattelua. Useimmiten työnhakijoilla on kuitenkin myös omia kysymyksiä, joita he haluavat esittää työnantajille. Kuinka hyvin työnantajat varautuvat erilaisiin kysymyksiin ja kuinka valmiita he ovat vakuuttamaan parhaimmat työnhakijat? 

On hyvä muistaa, että työpaikkailmoitus ja virallinen työhaastattelu eivät suinkaan ole ainoita tapoja saada kontakti potentiaalisiin työntekijöihin. On olemassa paljon rekrytointiin keskittyviä tapahtumia, joissa työnantajat ja työnhakijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Näin työnantaja saa paremman käsityksen työnhakijan persoonasta, ja työnhakija voi pohtia, vastaako työpaikka todella hänen toiveitaan.

Esimerkiksi Tuudon digitaalisilla rekrymessuilla on mahdollisuus olla yhteydessä potentiaalisiin työntekijöihin chatin välityksellä. Lisäksi rekrymessujen aikana työnhakijoita voi tavata pikatreffeillä, jossa molemmat osapuolet pääsevät esittäytymään, ja työnhakija saa kysyä lisätietoja yrityksestä ja työmahdollisuuksista. Pikatreffit ovat erittäin tehokas tapa tutustua työnhakijoihin nopealla aikataululla, mikä helpottaa rekrytointiprosessin etenemistä jatkossa.

Millaisiin kysymyksiin työnantajan pitäisi varautua?

Kuten työhaastattelua, myös pikatreffejä varten on hyvä valmistautua ja varautua vastaamaan kysymyksiin vakuuttavasti. Olemme listanneet ylös viisi kysymystä, joihin työnhakija usein toivoo vastausta hakupäätöksiä tehdessään tai myöhemmin rekrytointiprosessin aikana. 

1. Millaista henkilöä olette etsimässä?

Tällä kysymyksellä hakija pyrkii selvittämään, sopiiko hän työntekijäksi ja onko hänen järkevää käyttää aikaa työpaikan hakemiseen. Onko teillä jotain määritelmiä esimerkiksi koulutuksen, kokemuksen, osaamisen tai jonkin muun asian tiimoilta? Onko työ pääosin tiimityöskentelyä vai odotetaanko hakijalta enemmän itsenäistä työskentelyotetta? Voit kertoa, mitä asioita erityisesti painotatte rekrytointipäätöksissä, oli se sitten aikaisempi kokemus tai korkea motivaatio. 

2. Millaiset etenemismahdollisuudet yrityksen sisällä on?

Etenkin opiskelijoita tai muuten uransa alussa olevia työnhakijoita kiinnostaa tietää, millaiset uranäkymät ja etenemismahdollisuudet uudessa työpaikassa on. Samoin työnhakijaa saattaa kiinnostaa työpaikan tarjoamat kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet. Esimerkkien kautta on usein helppo kysymykseen – voit kertoa omasta urapolusta tai antaa jonkin muun esimerkin firman sisällä. Ei kannata kuitenkaan antaa turhia lupauksia lähitulevaisuudessa häämöttävistä ylennyksistä, jos siihen ei ole aihetta.

3. Mikä on haastavinta tässä työssä?

Tämä kysymys menee vähän samaan kategoriaan, kuin työnantajan esittämä kysymys ”mitkä ovat suurimmat heikkoutesi”. Vastaaminen tähän kysymykseen voi olla haastavaa, etenkin jos ei itse tee kyseistä työtä päivittäin. Kannattaa miettiä, miten vastauksesi voidaan tulkita. Jos esimerkiksi kerrot, että työ on ajoittain hyvin kiireistä, työnhakija voi saada kuvan, että henkilökuntaa on liian vähän työkuormaan nähden. Vastauksessa olisi hyvä käydä ilmi se, miten työnantaja tukee työntekijää haastavissa tilanteissa.

4. Miksi minun kannattaisi tulla teille töihin?

Työnantajat saattavat pyytää työnhakijaa perustelemaan, miksi tämä olisi paras valinta heille. Kysymys kannattaa kääntää myös toisinpäin – miksi työnhakijan kannattaisi valita meidät? Mikä erottaa meidät muista?  

Uskottavuutta vastaukseen saa konkretian kautta. Ei siis kannata vastata ympäripyöreästi, että työnkuva on mielenkiintoinen ja työtehtävät monipuolisia. Voit kertoa organisaatiokulttuurista, työyhteisöstä ja työhyvinvoinnista. Voit myös tuoda esiin urakehityksen ja etenemismahdollisuudet yrityksen sisällä. Hyviä valttikortteja ovat myös joustavat työajat ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työkuvaan. 

5. Millainen rekrytointiprosessi on?

Yleensä hakijaa kiinnostaa tietää, kuinka pitkä hakuprosessi on ja milloin voi odottaa vastauksia. Joskus rekrytointiprosessiin kuuluu useampi haastattelu, erilaisia testejä ja ennakkotehtäviä, kun taas välillä CV ja yksi työhaastattelu riittää. Ole avoin hakuprosessin vaiheista ja kestosta, jotta hakija tietää, mitä odottaa. 

Suunnitteletko rekrytointikampanjaa? Ota sisältövinkit haltuun täältä.